BEATA PETRA DE SANT JOSEP

La seva obra i devoció.